Peace of Mind

& Strength of Heart

Wspieranie uchodźców i przesiedleńców w Europie w celu wzmocnienia i utrzymania ich własnego dobrostanu

Jestem z Ukrainy

Pracuję z Ukraińcami

Chcę się zaangażować

Dlaczego

Dlaczego stworzyliśmy ten projekt?

Odkąd zaczęła się wojna w Ukrainie w lutym 2022, miliony Ukraińców uciekło ze swoich domów i kraju, wśród nich jest wiele kobiet w różnym wieku i dzieci. Wojenne doświadczenia w Ukrainie i wyzwania związane z przesiedleniem w nowe miejsca, spowodowały, że wielu z nich cierpi na lęki, depresję, problemy ze snem i PTSD, utratę nadziei uczucie gniewu. Jednocześnie większość uchodźców i przesiedlonych z Ukrainy nosi w sobie wielkie pokłady wewnętrznej odporności, nadziei i solidarności. Podczas gdy wielu z nich będzie w stanie przezwyciężyć psychiczne, emocjonalny i fizyczne skutki, dzięki własnym wewnętrzne zasobom odporności, inni będą potrzebować wsparcia, aby wzmocnić swoje mechanizmy radzenia sobie z sytuacją.

(IAHV) Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Ludzkich Wartości specjalizuje się w wspieraniu zdrowia psychicznego (MH), dobrostanu psychospołecznego uchodźców i osób przesiedlonych.
Grupy docelowe są wzmacniane przez wiedzę, umiejętności i narzędzia do poprawy ich własnego fizycznego, psychicznego i emocjonalnego dobrostanu, więc nie staną się one zależne od zewnętrznego wsparcia. Wyjątkową wartością dodaną IAHV w kontekście masowych przesiedleń są jej metody usamodzielniania, mierzalne podejście, oparte na dowodach, efektywność kosztowa.
Ponadto, programy IAHV również wzmacniają psychospołeczny dobrostan i możliwości wykonawcze usługodawców i specjalistów MH pracujących z uchodźcami i przesiedleńcami oraz budują nowe lokalne możliwości w zakresie MHPSS

Kto

O nas

Inicjatorzy projektu

IAHV & Fundacja Art of Living

(IAHV) Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Wartości Ludzkich oraz Fundacja Art of Living, organizacja non-profit, afiliowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych z głosem doradczym przy ECOSOC (UN). Założona w 1997 przez Sri Sri Ravi Shankara i innych światowych przywódców humanitarnych w Genewie, w Szwajcarii. Misją IAHV jest budowanie zrównoważonego i integracyjnego pokoju poprzez promowanie rozwoju wartości ludzkich zarówno w jednostce jak i w społeczeństwach na światową skalę. IAHV współpracuje z założoną w 1981 Fundacją the Art. Of Living,która przez swoje programy dotarła do setek milionów ludzi w 156 krajach.

IAHV jest jedną z pionierskich organizacji wdraża na całym świecie psychospołeczne podejście do budowania pokoju, skutecznie przekształcając dobrostan, mentalność, zachowanie postawy osób i społeczności dotkniętych lub zaangażowanych w konflikt i przemoc.

Charakterystyka podejścia IAHV

Podejście i wkład IAHV

Podejście i wkład IAHV zostały uznane przez IASC, IFRC, WHO, Bank Światowy, agencje ONZ (UN Kobiety, UNESCO, UNICEF, UNFPA, UNDP, UNHCR, UNAIDS), Międzynarodowe Agencje Rozwoju (SIDA, USAID), Komisję Europejską, Uniwersytety Harwarda, Yale i Stanford i wiele innych.

Redukcja stresu

Dostarczając niedrogich i dostępnych narzędzi w odreagowaniu traumy i stresu dużym populacją i małym grupom, programy IAHV przynoszą wymierne rezultaty, w tym szybkie i znaczące zmniejszenie objawów PTS, depresji i lęku oraz poprawę jakości życia jednostek i społeczności. Opublikowano ponad 100 międzynarodowych recenzowanych artykułów na temat technik IAHV o redukcji stresu, pokazując znaczącą poprawę wskaźników psychologicznego i fizjologicznego samopoczucia.
Na szeroką skali ułatwiają znaczną poprawę wskaźników, programy IAHV wzmacniają uchodźców i przesiedleńców do radzenia sobie z ranami z przeszłości, obecnymi wyzwaniami i budowaniem przyszłości.

Innowacyjne, oparte na dowodach podejście IAHV do wsparcia psychospołecznego

Odmienne a zarazem uzupełniające tradycyjne podejścia, naukowe podejście IAHV skutkuje głęboką i holistyczną zmianą, nie tylko łagodzi symptomy i zapewnia psychospołeczne wsparcie , równocześnie kładąc silny psychospołeczny fundament pod budowę spójności rodzinnej i społecznej, zdolności uczenia się, zawodowego rozwoju, aktywnego obywatela a nawet budowaniu pokoju i pojednania.

Więcej informacji na stronie www.iahv-peace.org

Partner projektu

Fundacja Understanding

Fundacja Understanding jest polską organizacją pozarządową z rozległym doświadczeniem w projektach dotyczących integracji migrantów, odporności psychicznej, dobrostanu psychicznego i wielojęzyczności, jak również w badaniu ich wpływu.

Co

O projekcie

Unikatowa wartość dodana

Pełne podsumowanie projektu

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Wartości Ludzkich (IAHV) specjalizuje się we wspieraniu zdrowia psychicznego (MH) i dobrostanu psychospołecznego uchodźców i osób wysiedlonych. Unikatową wartością dodaną IAHV w obliczu masowych przesiedleń są metody samo-umacniania jednostki, mierzalne z udowodnioną skutecznością i opłacalnością.

Podczas gdy wielu uchodźców i przesiedleńców z Ukrainy będzie w stanie przezwyciężyć psychiczny, emocjonalny i fizyczny wpływ ostatnich wydarzeń dzięki własnym zasobom odpornościowym, inni mogą cierpieć na depresję, lęk, PTSD, problemy ze snem, brak nadziei i psychiczny/fizyczny/emocjonalny stres. Będą potrzebować wsparcia, aby wzmocnić swoje mechanizmy radzenia sobie.

Jednakże wiele systemów opieki zdrowotnej i specjalistów MH w Europie jest przeciążonych; standardowe interwencje psychofarmakologiczne, psychoterapeutyczne i interwencje 1 na 1 mogą być nieefektywne lub nieskuteczne; bariery społeczno-kulturowe, językowe i biurokratyczne mogą uniemożliwić ludziom uzyskanie profesjonalnej pomocy.

IAHV oferuje skuteczne, mierzalne i efektywne kosztowo programy, możliwe do zastosowania w różnych kulturach, wolne od ryzyka stygmatyzacji i niewymagające zaangażowania często niedostatecznej liczby specjalistów z dziedziny MH. Przynoszą one wymierne rezultaty, w tym znacząco zmniejszają objawy PTS, depresji i lęku oraz poprawiają jakość życia jednostek i społeczności.

Ten projekt ma na celu rozwijanie i wdrożenie szeroko dostępnego, innowacyjnego, mierzalnego i opartego na dowodach podejścia do wzmocnienia MH i psychologicznego dobrostanu uchodźców i przesiedleńców w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem osób z Ukrainy). Obejmuje on wzmocnienie psychospołecznego dobrostanu oraz możliwości wykonawczych usługodawców i specjalistów MH, jak również budowanie nowych zdolności.

Poprzez ten projekt IAHV będzie w stanie zastosować swoje doświadczenie w MHPSS dla uchodźców i przesiedleńców w Europie, dzielić się swoją wiedzą i synchronizować z innymi najlepszymi praktykami, mając na uwadze bardziej strukturalną i szerszą skalę integracji.

Nasze cele

Cele projektu

1) Wzmocnienie zdrowia psychicznego i dobrostanu psychospołecznego 16 000 uchodźców i przesiedleńców - dzieci i dorosłych (z naciskiem na osoby z Ukrainy)

2) Wzmocnienie dobrostanu psychospołecznego i zdolności do działania 700 usługodawców i specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego pracujących z uchodźcami i przesiedleńcami w Europie (z naciskiem na rosyjskich / ukraińskich specjalistów MH)

3) Zwiększenie zdolności usługodawców i osób przesiedlonych do wdrożenia na szerszą skalę w Europie poprzez przeszkolenie 50 nowych moderatorów HRE w całej Europie, w tym rosyjsko/ukraińskojęzycznych

4) Stworzenie podstaw do trwałego rozmnażania i zinstytucjonalizowania skutecznych działań IAHV oraz opłacalnego podejście do MHPSS w Europie poprzez trwałe i nowe partnerstwa

Nie jesteśmy sami

Organizacje Partnerskie

Kiedy

Warsztaty i szkolenia

O warsztatach i szkoleniach