Peace of Mind

& Strength of Heart

Empowering refugees and displaced people in Europe to strengthen and maintain their own wellbeing

Aš iš Ukrainos

Aš dirbu su ukrainiečiais

Kodėl

Kodėl buvo sukurtas šis projektas?

Nuo karo Ukrainoje pradžios 2022 m. vasario mėn. milijonai ukrainiečių pabėgo iš savo namų ir šalies, tarp jų daug įvairaus amžiaus moterų ir vaikų. Dėl su karu Ukrainoje susijusių išgyvenimų ir persikėlimo į naujas vietas iššūkių daugelis kenčia nuo nerimo, depresijos, miego sutrikimų ir potrauminio streso sindromo, vilties praradimo ir pykčio jausmo. Kartu dauguma pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų iš Ukrainos turi didelius vidinius atsparumo, vilties ir solidarumo išteklius. Nors daugelis sugebės įveikti psichinį, emocinį ir fizinį poveikį, pasitelkdami savo atsparumo išteklius, kitiems reikia paramos, kad sustiprintų savo įveikos mechanizmus.

Tarptautinė žmogaus vertybių asociacija (IAHV) specializuojasi pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų psichikos sveikatos ir psichosocialinės gerovės rėmimo srityje. Tikslinėms grupėms suteikiamos žinios, įgūdžiai ir priemonės, padedančios pagerinti jų pačių fizinę, psichinę ir emocinę gerovę, kad jie netaptų priklausomi nuo išorinės paramos. Išskirtinė IAHV pridėtinė vertė masinio persikėlimo kontekstuose - tai savęs įgalinimo metodai, pritaikomo masto metodas, įrodymų bazė ir ekonominis efektyvumas. Be to, IAHV programos taip pat stiprina paslaugų teikėjų ir sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis, psichosocialinę gerovę ir veiklos gebėjimus bei kuria naujus vietos gebėjimus MPSS srityje.

Kas

Apie mus

Projekto iniciatoriai

IAHV & Art of Living Foundation

Tarptautinė žmogiškųjų vertybių asociacija (IAHV) ir The Art of Living fondas yra ne pelno siekiančios, su Jungtinėmis Tautomis susijusios organizacijos, turinčios konsultacinį statusą ECOSOC (JT). IAHV misija, kurią 1997 m. Ženevoje (Šveicarija) įkūrė Šri Šri Šri Ravi Šankaras (Sri Sri Ravi Shankar) ir kiti pasaulio humanitarinės veiklos lyderiai, yra kurti tvarią ir visa apimančią taiką skatinant žmogiškųjų vertybių ugdymą tiek atskirose asmenybėse, tiek visuomenėse pasauliniu mastu. IAHV bendradarbiauja su 1981 m. įkurtu The Art of Living fondu (Art of Living Foundation), kuris savo streso valdymo ir įgalinimo programomis pasiekė šimtus milijonų žmonių 156 šalyse.

IAHV yra viena iš pirmųjų organizacijų pasaulyje, įgyvendinančių integruotą psichosocialinį taikos stiprinimo metodą, veiksmingai keičiantį asmenų ir bendruomenių, nukentėjusių nuo konfliktų ir smurto arba į juos įsitraukusių, gerovę, mąstyseną, elgesį ir požiūrį.

IAHV metodo ypatybės

IAHV požiūris ir indėlis

IAHV požiūrį ir indėlį pripažino IASC, IFRC, PSO, Pasaulio bankas, JT agentūros (UNWomen, UNESCO, UNICEF, UNFPA, UNDP, UNHCR, UNAIDS), tarptautinės plėtros agentūros (SIDA, USAID), Europos Komisija, Harvardo, Jeilio ir Stanfordo universitetai ir daugelis kitų. 

Streso mažinimas

IAHV programos, kuriomis didelėms gyventojų grupėms ir mažoms grupėms teikiamos įperkamos ir prieinamos traumos ir streso mažinimo priemonės, duoda išmatuojamų rezultatų, įskaitant greitą ir reikšmingą potrauminio streso, depresijos ir nerimo simptomų mažinimą bei asmenų ir bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimą. Apie IAHV streso mažinimo metodus paskelbta daugiau nei 100 tarptautinių recenzuojamų straipsnių, kuriuose nurodoma, kad psichologinės ir fiziologinės gerovės rodikliai gerokai pagerėjo. Sudarydamos sąlygas reikšmingai pagerinti daugelio rodiklių skalę, IAHV programos įgalina pabėgėlius ir perkeltuosius asmenis susidoroti su praeities žaizdomis, dabartiniais iššūkiais ir kurti savo ateitį.

IAHV novatoriškas, įrodymais pagrįstas psichosocialinės paramos metodas

IAHV mokslinis požiūris, kuris skiriasi nuo tradicinių metodų ir juos papildo, lemia gilius ir holistinius pokyčius, nes ne tik palengvina simptomus ir suteikia "psichosocialinę" paramą, bet ir padeda tvirtą psichosocialinį pagrindą šeimos ir socialinei sanglaudai, mokymosi gebėjimams, profesiniam tobulėjimui, aktyviam pilietiškumui ir net taikos kūrimui bei susitaikymui.

Daugiau informacijos rasite: www.iahv-peace.org

Projekto partneriai

Fundacja Understanding

Fundacja Understanding yra Lenkijos nevyriausybinė organizacija, turinti daug patirties vykdant projektus, susijusius su migrantų integracija, psichologiniu atsparumu, psichine gerove ir daugiakalbyste, taip pat atliekant jų poveikio tyrimus.

Apie projektą

Unikali pridėtinė vertė

Visa projekto santrauka

Tarptautinė žmogiškų vertybių asociacija (IAHV) specializuojasi pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų psichikos sveikatos ir psichosocialinės gerovės rėmimo srityje. Jos unikali pridėtinė vertė masinio perkėlimo kontekstuose - tai savęs įgalinimo metodai, pritaikomumas, įrodymų bazė ir ekonominis efektyvumas.

Nors daugelis pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų iš Ukrainos sugebės įveikti psichinį, emocinį ir fizinį pastarųjų įvykių poveikį pasitelkdami savo atsparumo išteklius, kiti gali kentėti nuo depresijos, nerimo, PTSS, miego problemų, beviltiškumo ir kitokio psichinio, fizinio ir emocinio streso ir jiems reikia paramos, kad sustiprintų savo įveikos mechanizmus. Tačiau daugelis sveikatos priežiūros sistemų ir sveikatos priežiūros specialistų Europoje yra perkrauti; standartinės psichofarmakologinės, psichoterapinės ir individualios intervencijos gali būti neveiksmingos arba neefektyvios; socialinės ir kultūrinės, kalbinės ir biurokratinės kliūtys gali trukdyti žmonėms gauti profesionalią pagalbą.

kliūtys gali trukdyti žmonėms gauti profesionalią pagalbą. IAHV siūlo veiksmingas, keičiamo masto ir ekonomiškai efektyvias programas, taikytinas įvairiose kultūrose, nesukeliančias stigmatizacijos rizikos ir nereikalaujančias dažnai nepakankamo sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimo. Šios programos duoda išmatuojamų rezultatų, be kita ko, gerokai sumažina potrauminio streso, depresijos ir nerimo simptomus ir pagerina asmenų bei bendruomenių gyvenimo kokybę.

Šiuo projektu siekiama sukurti ir įgyvendinti plačiai prieinamą, novatorišką, pritaikomą ir įrodymais pagrįstą metodą, skirtą pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų psichologinei gerovei Europoje stiprinti (daugiausia dėmesio skiriant asmenims iš Ukrainos). Jis apima paslaugų teikėjų ir MH specialistų psichosocialinės gerovės ir veiklos gebėjimų stiprinimą, taip pat naujų gebėjimų kūrimą.

Įgyvendindama šį projektą IAHV galėtų pritaikyti savo patirtį pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų MHPSS srityje Europoje, dalytis savo žiniomis ir sinchronizuotis su kita gerąja praktika, siekiant labiau struktūrinės ir platesnio masto integracijos.

Mūsų tikslai

Tikslai

1) Sustiprinti 16 000 pabėgėlių ir perkeltųjų vaikų bei suaugusiųjų psichikos sveikata ir psichosocialinė gerovė (daugiausia dėmesio skirta žmonėms iš Ukrainos)

2) Sustiprinti 700 paslaugų teikėjų ir psichikos sveikatos specialistų, dirbančių su pabėgėliais ir perkeltaisiais asmenimis Europoje, psichosocialinė gerovė ir veiklos gebėjimai (daugiausia dėmesio skiriant ukrainiečių / rusų psichikos sveikatos specialistams)

3) Padidinti paslaugų teikėjų ir perkeltųjų asmenų gebėjimai, kad būtų galima plačiau įgyvendinti Europoje, apmokant 50 naujų HRE instruktorių visoje Europoje, įskaitant rusakalbius / ukrainiečius

4) padėti pagrindai tvariam IAHV veiksmingo ir ekonomiškai efektyvaus MHPSS metodo platinimui ir institucionalizavimui Europoje, pasitelkiant tvarias ir naujas partnerystes

Mes ne vieniši

Organizacijos partneriai

Kada

Seminarai ir mokymai

Apie seminarus ir mokymus